Daltonschool De Rank

Elritsplein 100 7559 HR Hengelo

  • Schoolfoto van Daltonschool De Rank
  • Schoolfoto van Daltonschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Daltonschool De Rank. In dit SchoolVenster kunt u informatie op hoofdlijnen vinden over onze visie, resultaten en organisatie. Bent u meer ge├»nteresseerd in de werkelijkheid achter de cijfers? Bezoek dan onze website: www.derankhengelo.nl of bel voor een afspraak voor een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend Daltononderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Eigenaarschap en zelfreflectie
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid
  • Academische (opleidings)School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven