De Bron

Henry Woodstraat 70 7558 CP Hengelo

Schoolfoto van De Bron

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek leerlingtevredenheid is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8.

Wij zijn tevreden over het eind resultaat. Het laat naar ons idee zien dat leerlingen tevreden zijn over de manier waarop zij door de leerkracht begeleid worden op de Bron.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school


Het resultaat van het onderzoek laat zien dat ouders tevreden zijn over de school. Wij zijn blij dat 'veiligheid' een mooie score laat zien. De uitslag over de tevredenheid over de informatie over het kind, laat zien dat wij hier nog beter mee om kunnen gaan.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven