De Bron

Henry Woodstraat 70 7558 CP Hengelo

Schoolfoto van De Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de afname groep staat vermeld dat het gaat om 246 leerlingen. Dit aantal klopt niet omdat bij vensters het totale leerlingenaantal gebaseerd is op beide locaties. Dit onderzoek oudertevredenheid is alleen afgenomen onder de ouders van de locatie de Bron, die momenteel zo'n 205 leerlingen heeft.

Het aantal respondenten is aangeven op 36%. Hierbij is dan ook uitgegaan van het leerlingenaantal van 246. Als wij hiervoor ook het aantal van 205 hanteren, wordt de vereiste norm wel gehaald.

Het resultaat van het onderzoek laat zien dat ouders tevreden zijn over de school. Wij zijn blij dat 'veiligheid' een mooie score laat zien. De uitslag over de tevredenheid over de informatie over het kind, laat zien dat wij hier nog beter mee om kunnen gaan.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven