De Bron

Henry Woodstraat 70 7558 CP Hengelo

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De Bron een school met een visie en dus een missie

Wij bieden een veilige maar uitdagende omgeving waar spelend leren, ontdekken en de didactische ontwikkeling de basis vormen van ons onderwijs. Wij willen de kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving.

De leerkrachten begeleiden de kinderen daarbij door samen met hen te reflecteren op hun groei. In samenspraak met leerling en ouders/verzorgers worden nieuwe doelen gesteld

onze belofte: Jouw talent is onze uitdaging

Wij nodigen u van harte uit ook onze website (www.debronhengelo.nl) te bezoeken, waar u veel aanvullende informatie kunt vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • betrouwbaar
  • plezier
  • ontwikkelen
  • talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het aantal leerlingen dat hier vermeld staat zijn wij afhankelijk van de gegevens die DUO hier aanlevert. Deze gegevens komen echter al jaren niet overeen met het werkelijk aantal leerlingen van onze school. DUO noemt het gezamenlijke leerlingenaantal van 2 fusiescholen, de Bron en de Kuyperschool. Wij hebben echter geen invloed op deze publicatie. Onze excuses hier voor. De gegevens die wijzelf in deze scholenkaart willen publiceren gaan alleen over locatie de Bron.

Het werkelijke aantal leerlingen is momenteel 175.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven