School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier

Schützstraat 18 7557 RH Hengelo

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Batavier
  • in de hal van de locatie Elsbeekweg

In het kort

Toelichting van de school

De Batavier is een school voor speciaal basisonderwijs.
De school heeft twee locaties t.w. de locatie Schützstraat en de locatie Elsbeekweg.
Beide locaties bevinden zich in oudere, rustige wijken dichtbij het centrum van Hengelo.
De Batavier is een school voor leerlingen die door leer-en ontwikkelingsproblemen niet meer op een reguliere basisschool kunnen blijven.
Er wordt lesgegeven aan leerlingen van groep 1 tot en met 8.  
Op de website www.sbo-debatavier.nl kunt u kennis maken met onze school en lezen hoe we de begeleiding aan de leerlingen vorm en inhoud geven. Heeft u vragen of wilt u de school komen bekijken, neemt u dan contact op.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 074-2916994 (locatie Schützstraat) of 074-2916985 (locatie Elsbeekweg). Tevens kunt u ons mailen info@sbo-debatavier.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 is het Jeugd Hulp Team (JHT) actief binnen onze school.

Het Jeugd Hulp Team op school wil een deel van de hulp voor leerlingen op scholen waar speciale ondersteuning wordt geboden in Hengelo, slimmer organiseren en minder ingewikkeld maken. Het Jeugd Hulp Team geeft leerlingen op school begeleiding en gaat aan de slag met vragen van leerlingen, ouders en docenten. Dat kan individueel of in groepen. Hier is geen indicatie voornodig. Het team bestaat uit vaste hulpverleners van verschillende organisaties.

Ons jeugdhulpteam bestaat uit hulpverleners van Accare, Ambiq, Jarabee en Mediant. Zij werken direct samen met de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en natuurlijk het team van de school.

Terug naar boven