Dalton IKC Plechelmus

Wilbertstraat 15 A - 15 C 7556 WH Hengelo

 • Schoolfoto van Dalton IKC Plechelmus
 • Schoolfoto van Dalton IKC Plechelmus
 • Schoolfoto van Dalton IKC Plechelmus
 • Schoolfoto van Dalton IKC Plechelmus
 • Schoolfoto van Dalton IKC Plechelmus

In het kort

Toelichting van de school

Daltononderwijs, uw kind onze aandacht

Dalton IKC Plechelmus ligt in de rustige wijk `t Wilbert. Het IKC is gehuisvest in twee gebouwen die het kerkplein omringen, namelijk de voormalige H. Hartkerk en de oorspronkelijke Plechelmusschool.  

Daltononderwijs focust op:

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van

 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid
 • effectiviteit,
 • reflectie 
 • samenwerking.   

De leerling met lef die zijn eigen mogelijkheden kent en zich verder wil ontwikkelen.  

IKC Daltonschool St. Plechelmus is dé plek waar we leren voor het leven. 

Dalton doe je niet, dat ben je!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerking
 • Zelfstandigheid
 • Effectiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelatingsbeleid

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor de peuterspeelschool en/of de school door een afspraak met de IKC directeur te maken voor een intakegesprek met rondleiding. Vervolgens maken ouders hun keuze. 

Is een kind aangemeld voor de peuterspeelschool, zal er altijd een nieuwe aanmelding voor de school gedaan moeten worden.

Het is voor de planning van de groepen fijn om minimaal een half jaar voordat het kind 4 jaar wordt de aanmelding te hebben afgerond. De school kan vervolgens samen met de ouders een planning maken voor de twee wenmomenten. De dag nadat een kind 4 jaar is geworden kan het kind hele dagen naar school. Indien er sprake is van veel zorg of extra onderwijsbehoeften, kijken we samen naar wat haalbaar is binnen ons IKC.

Als kinderen gedurende de basisschoolperiode instromen kijken we vooraf wat haalbaar is binnen een bepaalde groep. Het is niet vanzelfsprekend dat nieuwe leerlingen worden geplaatst. Dit is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is de mate van zorg van belang, maar ook het aantal leerlingen van de betreffende groep nemen we mee in onze besluitvorming.

Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat alle ouders de identiteit van de school onderschrijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven