IKC De Bleek

Kerkpad 9 7554 PR Hengelo

Schoolfoto van IKC De Bleek

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Bleek biedt onderdak aan basisschool De Bleek, de peuterspeelschool, voor- en naschoolse opvang via Smallsteps, logopedie en de bibliotheek. Ons IKC heeft een sterke band met de Beckumse gemeenschap. Er wordt nauw samengewerkt met de overige locaties van Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid. De school biedt een rustige leeromgeving, waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontplooien. Wij hechten bijzonder aan een veilig schoolklimaat en de sociale ontwikkeling. Hiervoor hebben we een speciale methode (PBS). Natuurlijk is er volop aandacht voor leerprestaties. Wij werken met gecombineerde groepen. Alle groepen krijgen eens in de week gymles van een vakleerkracht.

Wij onderscheiden ons door optimaal gebruik te maken van onze 'groene' omgeving en de ruimte in en om de school. We besteden wij veel aandacht aan het buitenonderwijs. Buitenwijzer ondersteunt ons hierbij.

Wij hopen dat 'Scholen op de kaart' en onze schoolgids u voldoende informatie oplevert. Voor vragen en/of opmerkingen bent u natuurlijk van harte welkom binnen ons IKC.

Met vriendelijke groet namens ons team IKC De Bleek,

Petra Kok
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief en veilig klimaat
  • Ruimte in en om de school
  • Laagdrempelig en ondernemend
  • Kwaliteit
  • De kinderen zijn van ons allen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

nvt

Terug naar boven