Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Kerkpad 9 7554 PR Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Bleek (Katholiek Basisonderwijs Hengelo-Zuid)

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijds resultaten worden gebruikt om (objectief) zicht te behouden op de ontwikkeling van de leerlingen en het niveau van de groep resp. school.

De resultaten worden tijdens groepsbesprekingen wordt op leerling en groepsniveau bekeken welke aanpassingen in het onderwijsleerproces nodig zijn.

Op school niveau wordt 2x per jaar middels datavergaderingen bepaald welke interventies nodig zijn op groeps- of schoolniveau om de streefdoelen te behalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek op 21 maart 2019; doel: zicht krijgen op leerlingen met extra ondersteuning, aard van de ondersteuning en het resultaat hiervan. Er is geen rapport beschikbaar.

Inspectierapport november 2013 beschikbaar.

Terug naar boven