De Schothorst Katholiek Basisonderwijs

Klaas de Rookstraat 53 7558 DJ Hengelo

Schoolfoto van De Schothorst Katholiek Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Zelfstandig in ontwikkeling

Kiezen voor de juiste school voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. Daarom informeren wij u op deze pagina over ons onderwijs, pedagogisch klimaat en zienswijze.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. We zetten dan ook in op duidelijke regels, rust en structuur.  Daarbij is onze missie: ‘KBS De Schothorst; Zelfstandig in Ontwikkeling’. Uitgangspunt voor ons daarbij is dat het onderwijs boeiend en uitdagend moet zijn. KBS De Schothorst is een lerende organisatie, waar zowel kinderen als leerkrachten zich blijven ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We vinden het fijn dat zoveel ouders vertrouwen hebben in De Schothorst. Samen werken we aan de goede kwaliteit van ons onderwijs. De Schothorst is een school in ontwikkeling. We richten ons op de toekomst en bereiden onze leerlingen hierop voor. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven