IKC De Borgh

Cruys Voorberghstraat 103 7558 WV Hengelo

  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Leerlingen hoeven niet de gehele dag in de klas te zitten. Zij krijgen ook het vertrouwen en ruimte om dit in bijv. het leerplein te doen.
  • Wij hebben een ruime speelplaats met diverse faciliteiten. Denk aan een basketbalveld, voetbalveld, schommels, pannakooi etc.
  • Voor de peuters en kleuters hebben wij een winkel (stimulerende leeromgeving).
  • Binnen ons IKC hebben wij een BSO (voor- en naschoolse opvang).

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in werkwijze en de resultaten van De Borgh.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Verwonderen
  • Doen
  • Bouwen
  • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

169 leerlingen per 1-10-2016

161 leerlingen per 1-10-2017

170 leerlingen per 1-10-2018

171 leerlingen per 1-10-2019

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen Team De Borgh 2020 - 2021.

Het team werkt dan aan professionalisering. De leerlingen zijn die dag vrij.

Dagen:

Vrijdag 30 oktober 2020

Maandag 1 februari 2021

Dinsdag 6 april 2021  (Dag na Pasen)

Vrijdag 4 juni 2021

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven