Basisschool De Reflector

Castorweg 171 7557 KJ Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Reflector

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Reflector.

De Reflector is onderdeel van scholengroep Hannah. Wij zijn een bewust  christelijke school, waar we Gods licht willen doorgeven. Een reflector kan uit zichzelf niet schitteren. Pas als deze beschenen wordt, kan hij licht doorgeven. Wij geloven dat we Gods licht nodig hebben in ons leven. We geloven ook dat God ieder van ons op een eigen manier laat schijnen, om zo zelf een licht te kunnen zijn!

Op De Reflector willen we samen groeien en ontdekken met open Bijbel. We leren kinderen om te groeien in liefde voor God, henzelf, anderen en de Schepping. Want zoals een Reflector schittert als hij beschenen wordt, zo schitteren kinderen als ze in het licht van Gods liefde mogen staan. Onze school is een rijke leeromgeving, waarin onze leerlingen kennis opdoen, maar ook groeien als persoon en hun plek leren vinden in onze samenleving. Ons onderwijs in rekenen, taal en lezen is uitdagend en laat kinderen op het puntje van hun stoel zitten. Met thematische onderwijs leren kinderen over henzelf en de wereld. Zo worden ze gestimuleerd om hun gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te delen. We doen dat in een betrokken en open schoolklimaat, waarin elk kind gezien wordt. We willen daarbij dat onze school een plek van hoop is in onze wijk en stad. De bron van ons onderwijs is de Bijbel, die iedere dag open gaat. Zo leren we samen Jezus te volgen. Onze slogan groeien & ontdekken met open Bijbel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend Onderwijs
  • Ontdekkend Onderwijs
  • Betrokken / open schoolklimaat
  • Open Bijbel als bron

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven