Basisschool De Reflector

Castorweg 171 7557 KJ Hengelo

Schoolfoto van Basisschool De Reflector

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Gereformeerde basisschool De Reflector.

De Reflector is onderdeel van scholengroep Hannah. Wij zijn een bewust  christelijke school, waar we Gods licht willen doorgeven. Een reflector kan uit zichzelf niet schitteren. Pas als deze beschenen wordt, kan hij licht doorgeven. Wij geloven dat we Gods licht nodig hebben in ons leven. We geloven ook dat God ieder van ons op een eigen manier laat schijnen, om zo zelf een licht te kunnen zijn!

Als kernwaarden gelden voor ons: liefde, vertrouwen, veilig, verantwoordelijk, aandachtig en dankbaar. Medewerkers, ouders en leerlingen vormen samen een gemeenschap in en om de school: daarin delen en leven we ons geloof in de levende God. Onze leerkrachten willen zo van binnenuit leermeester, rolmodel en mentor zijn voor de leerling. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkeling
  • gelijkwaardigheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven