Basisschool Mikado

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Voor het meten van de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen wordt gebruik gemaakt van het programma SCOL. Ieder schooljaar wordt 2x (oktober en mei) middels een vragenlijst de school beoordeeld. De kinderen uit de groepen 6,7 en 8 vullen zelf deze vragenlijst in. De resultaten worden rechtstreeks gedeeld met de onderwijsinspectie, die op deze wijze de veiligheid op Mikado volgt. 

In mei 2019 beoordeelden de leerlingen zowel de sociale veiligheid als welbevinden met een ruim voldoende. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven