Basisschool Mikado

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Unieke Basisschool Mikado in Hengelo. Basisschool Mikado staat voor een open samenwerkingsschool, waarin met respect voor ieders achtergrond en overtuiging en in een veilige leeromgeving kinderen voorbereid worden op hun toekomstige plek in de maatschappij. Dat doen wij door middel van goed onderwijs en een positieve houding, waarbij oog is voor samenspelen, samenwerken en samen leren. Hierdoor rusten wij de leerlingen toe met de kennis en de vaardigheden die zij nu en in de toekomst in onze complexe maatschappij nodig hebben. Deze site is een eerste kennismaking met onze school. Veel liever laten we u onze school ervaren door een rondleiding, zodat u zelf sfeer kunt proeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in jezelf
  • Elkaar zien
  • Vertrouwen in elkaar
  • Groei
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Mikado werken we met 8 groepen. 
Bij de kleuters werken we bewust met combinatiegroepen. Dit vanuit de gedachte dat we dan beter het onderwijs kunnen afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het jonge kind. Immers, de ontwikkeling van het (jonge) kind is bij elk individu anders.
Vanaf groep 3 werken we met jaargroepen. 

Aanmelding nieuwe leerlingen: 

Ouders van kinderen die in de loop van het komende schooljaar vier jaar worden, krijgen van de gemeente bericht om zich op één van de Hengelose basisscholen aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek en worden vervolgens rondgeleid om een indruk te krijgen van het onderwijs bij ons op school.

Wanneer u kiest voor inschrijving, ontvangt u hiervan een bevestiging. Enkele weken vooraf aan de start, neemt de leerkracht van de groep contact op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden ook wenmomenten afgesproken. 

Aanname

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het wenselijk om in januari te starten. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders. Kinderen die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig te zijn.

Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating op Mikado mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport cq. leerlingdossier van de school van herkomst. Dit rapport wordt samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatisbesluit. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven