Daltonschool Hengelo Zuid

Breemarsweg 483 7555 KA Hengelo

Schoolfoto van Daltonschool Hengelo Zuid

In het kort

Toelichting van de school

Waarom zou u kiezen voor Daltonschool Hengelo Zuid? Omdat de school aantoonbaar kwalitatief goed onderwijs biedt, op een kindvriendelijke manier, middels het moderne Dalton onderwijsconcept. Omdat de school mooi gesitueerd in de wijk ligt. Omdat de school het ‘ons-kent-ons’ principe zichtbaar en voelbaar uitdraagt. Omdat ouders binnen en buiten de school actief meewerken. Omdat de ouders wekelijks op de hoogte worden gesteld van delaatste leerresultaten. Vanwege het openbaar en makkelijk toegankelijke karakter. Vanwege de excellente zorg. Vanwege de goede voorbereiding op het vervolg onderwijs. Daarom Dalton Hengelo Zuid!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven