Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

Bergweg 34 7557 BT Hengelo

Schoolfoto van Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er sprake is dat een leerkracht voor langere tijd afwezig is i.v.m. verlof/ziekte dan zorgen wij dat de leerkracht via de A-pool, waar leerkrachten in zitten die in dienst zijn van onze stichting, wordt vervangen. Zodoende proberen wij de rust en continuïteit te waarborgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven