Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

Bergweg 34 7557 BT Hengelo

Schoolfoto van Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De vraag naar montessorionderwijs wordt steeds groter. Landelijke ontwikkelingen en het voorgezet onderwijs geven aan dat er steeds meer behoefte bestaat aan een onderwijssysteem waarin optimale aandacht is voor het individueel werken en de zelfstandigheidsontwikkeling van het kind.

Dat merken we als Anninksschool: onze leerlingenaantal blijft stabiel. Hierin speelt niet alleen de behoefte van ouders aan een onderwijssysteem dat aansluit bij hun opvoedkundige ideeën een rol, maar zeker ook de kwaliteit van het onderwijs op de Anninksschool en het enthousiasme van het team.

De Anninksschool heeft ongeveer 204 kinderen, die als volgt verdeeld zijn:

Twee onderbouwgroepen (groep 1 en 2), vier middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) en drie bovenbouwgroepen (groep  6, 7 en 8). We hebben groepen van gemiddeld 25 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven