Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

Bergweg 34 7557 BT Hengelo

Schoolfoto van Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de scholen pagina van De Anninksschool, school voor Montessorionderwijs!

Het team van De Anninksschool zorgt voor een uitnodigende, verzorgde en veilige omgeving, stimuleert de kinderen en helpt ze het zelf te kunnen doen. Door de individuele benadering kent de leerkracht het kind en speelt in op de ontwikkelbehoeftes. De leerkracht observeert, registreert en toetst de leervorderingen en de ontwikkeling van de leerling, en past zijn aanpak aan op de resultaten. Bent u nieuwsgierig? Dan nodigen wij u graag uit bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig en betrokken
  • Help mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Warme, veilige omgeving
  • Prachtige leerrijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Doordat wij de afgelopen jaren veel kinderen van andere scholen (door schoolsluiting) hebben mogen ontvangen en deze nu uitstromen geeft de dalende trendlijn een vertekend beeld. De instroom van 4 jarige kinderen is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven