Europaschool

Brusselstraat 15 7559 NN Hengelo

Schoolfoto van Europaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Europaschool is een openbare school. Ons onderwijs is ontmoetingsonderwijs: toegankelijk voor alle kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt naar geloof, culturele achtergrond, levensovertuiging of maatschappelijke positie van de ouders. Kinderen leren met elkaar omgaan en met elkaar discussiëren op een democratische wijze, als voorbereiding op de maatschappij.

Ik, jij,wij: samen 1! is ons motto. Recht doen aan het individu, nieuwsgierig zijn naar de ander en samen de verantwoordelijkheid dragen. Als team, met ouders binnen de wijk en met onze samenwerkingspartners. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven