Basisschool Paus Joannes XXIII

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Basisschool Paus Joannes XXIII

In het kort

Toelichting van de school

Kenmerkend voor de locatie Paus Joannes XXIII is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School waarin er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij.
Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt.

Met alle partners in ons gebouw willen wij een omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar creëren waar zij zich in vertrouwen en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Om de overgang van peuterspeelzaal naar de kleutergroep makkelijker te laten verlopen, werken we met eenzelfde zorgstructuur en is er een warm contact.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig positief klimaat
  • Kwaliteit
  • Laagdrempelig
  • Beleven
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven