Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Wezelstraat 71 7559 AR Hengelo

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Doordat onze leerlingen de Nederlandse taal nog net volledig beheersen werken wij met een leerlingtevredenheidslijst en tevens veiligheidsthermometer die wij zelf hebben ontwikkeld adhv de voorbeelden en het kwaliteitszorgintrument van De Vreedzame School. Een keer per jaar nodigt de locatiedirecteur kinderen uit om met haar in gesprek te gaan over de tevredenheid en veiligheid. Zij vraagt advies of oplossingen aan de leerlingen om de tevredenheid en veiligheid te versterken of vast te houden. Dit noemen we de veiligheidscommissie. De veiligheidscommissies is samengesteld uit twee leerlingen per midden/bovenbouwgroep en zijn gekozen door de leerlingen tijdens de groepsvergadering.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We willen graag van de ouders horen hoe zij de school zien en ervaren. Doordat onze ouders uit verschillende landen komen en dus verschillende talen spreken nodigen we ouders uit op school om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt een keer per twee jaar plaats. We bevragen ouders op de volgende onderwerpen:

·       Toegankelijkheid leerkrachten, internbegeleider en directie

·       Informatievoorziening over de schoolse actitiviteiten en gebeurtenissen

·       Informatievoorziening over de ontwikkeling van het kind.

·       Veiligheid op school voor ouders en kinderen

·       Onderwijs

·       Het gebouw 

Daarnaast vragen wij ouders naar de bevindingen tijdens de voorgangs- en adviesgesprekken.  We streven ernaar laagdrempelig te zijn waardoor ouders ook tussentijds bij ons komen om in gesprek te gaan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven