Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Wezelstraat 71 7559 AR Hengelo

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen in de bovenbouw maken geen eindtoets. Dit komt doordat zij korter dan vier jaar in Nederland zijn en beheersen de Nederlandse taal nog onvoldoende.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen komen op verschillende leeftijden en daarbij behorende verschillende niveaus binnen. De diversiteit is groot en daarom volgen wij de leerlingen nauwlettend. Naast de observatie van de leerkrachten hanteren wij methode afhankelijke toetsen en hebben we voor woordenschat een eigen toets ontwikkeld. Tevens volgen we de leerlingen vanaf leerjaar 3 door het afnemen van Cito Tak en AVI. De resultaten worden vastgelegd in een onderwijskundigrapport waarin we nieuwe streefdoelen en onderwijsbehoeftes noteren, evalueren en bijstellen. We bespreken en evalueren de resultaten tijdens stamgroepoverleggen waarbij de leerkracht,  Intern begeleider, ortho pedagoog en locatiedirecteur aanwezig zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling volgen wij intensief.  Wij adviseren de vervolgschool in welk leerjaar de leerling het beste in kan stromen. Ook wanneer de leerling al op de vervolgschool zit, willen we graag een helpende hand bieden of de school blijven begeleiden waneer hier vraag naar is.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven