Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Wezelstraat 71 7559 AR Hengelo

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Het team

Toelichting van de school

We starten het schooljaar met een team van 16 personen. Het team bestaat uit 9 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 1 administratief medewerkster, 1 concierge, een intern begeleider en de locatiedirecteur. Tijdens het schooljaar kan de teamsamenstelling veranderen doordat het leerlingenaantal en het aantal groepen kunnen veranderen. Hierdoor bekijken we meerdere keren per schooljaar hoe we het personeel zo goed mogelijk kunnen inzetten en/of uitbreiden.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt gedaan door medewerkers die parttime werken en een extra dag willen werken of door vervanging uit de A of B poule. Zodra er geen vervanging mogelijk is wordt de groep opgesplitst en onderverdeeld bij de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zitten kinderen van opeenvolgende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een groep. Dit noemen we heterogene groepen. De leerkracht stemt zijn handelen af op de sociaal emotionele ontwikkeling en de verschillende niveaus waarmee kinderen instromen. Zo hebben we op dit moment twee onderbouwgroepen, een middenbouwgroep en twee midden-bovenbouwgroep. Gezien een constante in- en uitstroom van leerlingen, bekijken we meerdere keren per jaar hoe de groepssamenstelling het beste is. Zo kan het zijn dat we gedurende het schooljaar een groep erbij krijgen of dat we een andere verdeling in leerjaren maken, met in ons achterhoofd altijd wat het beste is voor de ontwikkeling van ieder kind.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergave is een gemiddelde per vakgebied per leerjaar. We passen de uren aan wanneer blijkt dat er een leerling bepaalde onderwijsbehoeften heeft en meer tijd nodig heeft voor bepaalde vakgebieden. 

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Horizon biedt onderwijs aan nieuwkomers en kinderen die de taal onvoldoende beheersen vanuit een NT2 achterstand. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat basisschool De Horizon onderwijs geeft aan nieuwkomers en kinderen die vanuit de NT2 achtergrond de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, hebben we goed contact met de peuterspeelscholen, kinderopvang en het reguliere onderwijs. We zorgen voor een goede en warme overdracht zodat we snel kunnen aansluiten bij het niveau van de leerlingen.

Terug naar boven