Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

Brusselstraat 15 7559 NN Hengelo

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon (School voor Nieuwkomers)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom, fijn dat je er bent!

Wanneer kinderen samen met de ouders en/of verzorgers naar Nederland komen, is het fijn om je welkom te voelen. Welkom aan de kinderen, maar ook aan de ouders of verzorgers. We vinden het belangrijk dat iedereen zich hier prettig en veilig voelt.  

De Horizon biedt onderwijs aan kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, of aan kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om naar het regulier onderwijs te gaan. We leren de kinderen de Nederlandse taal en diverse vaardigheden die hen verder helpen binnen het reguliere onderwijs en de Nederlandse maatschappij. We zien de school als een leefgemeenschap waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Kinderen krijgen een stem, ze leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We streven naar een gemeenschap waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en waar we openstaan voor verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwkomers
  • NT2
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bs De Horizon hanteert het veiligheidsbeleid van Symbio.

Terug naar boven