Dr. A. Kuyperschool

Dr. A. Kuyperplein 14 7556 ET Hengelo

Schoolfoto van Dr. A. Kuyperschool

Het team

Toelichting van de school

Onze school is 'gekoppeld' aan basisschool De Bron. De personeelsgegevens, die vermeld staan zijn dan ook een optelsom van beide scholen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging bij (ziekte)verlof van het personeel wordt gebruik gemaakt van invalkrachten uit een zogenaamde vervangingspool. Doordat deze leerkrachten in het algemeen genomen al meer in de school komen, zijn ze vaak al bekend bij de leerlingen en het zijn ze bekend met het onderwijssysteem op de school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Terug naar boven