Dr. A. Kuyperschool

Dr. A. Kuyperplein 14 7556 ET Hengelo

Schoolfoto van Dr. A. Kuyperschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Dr. A. Kuyperschool is gehuisvest in de wijk de Esch in Hengelo en telt op dit moment 90 leerlingen. We zijn een wijkschool waar alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen, uitmondend in gelukkige kinderen met passende onderwijsresultaten. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig, geborgen en gerespecteerd voelen. We zijn een kleine school, waardoor we een goede persoonlijke band kunnen opbouwen met alle kinderen. We kennen de kinderen en de kinderen voelen zich bij ons veilig en geborgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • POSITIVITEIT
  • VEILIGHEID
  • GROEI
  • SAMEN
  • BETROKKEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kuyperschool is een inspectievestiging/nevenvestiging van De Bron. Daardoor zijn de getallen, die u ziet niet (altijd) betrouwbaar. Als u de moeite neemt om de website van onze school - www.kuyperschoolhengelo.nl - te bezoeken, vindt u de juiste informatie over onze school.

Op de teldatum van oktober 2021 telt de school 86 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven