IKC De Akker

P.C. Hooftlaan 200/202 7552 HE Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze basisschool en peuterspeelschool zijn aangesloten bij het Onderwijs Bureau Twente. Bij ziekte en verlof putten we uit een invalpool waarin een groot aantal Twentse besturen samenwerken. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan proberen we dit intern met parttimers op te vangen. In geval van nood kunnen ook onderwijsassistenten worden ingezet om een groep op te vangen en kan een groep tijdelijk worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Als voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, kan worden besloten dat de kinderen vrij krijgen voor een dag. Indien dit het geval is zal de schoolleiding u op de hoogte stellen via een bericht in onze basisschoolapp. 

De vervanging voor de groepen bij onze kinderdagopvang en BSO wordt geregeld via het centrale kantoor van Partou.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IKC De Akker krijgen alle basisschoolkinderen één keer in de week gymnastiek van onze vakdocent.

Onze gymdocent geeft tevens alle kinderen van de peutergroepen t/m groep 8 om de week 20 minuten BeweegWijsles. Deze methode zorgt ervoor dat leerlingen meer gaan bewegen door in te spelen op belangrijke vrije beweegmomenten. Een kleurconcept leert kinderen beter samen te bewegen en spelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. Een beweegteam, onder leiding van meneer Wycher, stimuleert een intensiever gebruik van het schoolplein. In ons pleinontwerp wordt naast de belijning van BeweegWijs de ontwikkeling van een "groene" speelomgeving meegenomen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 7 en 8 krijgen binnen de reguliere lestijd Engels aangeboden.

Sinds maart 2019 bieden wij, in samenwerking met Even Moore English, Engelse les spelenderwijs aan na schooltijd voor de kinderen van de groepen 3 en 4. 

Voor de leerlingen die naar onze plusklas gaan bieden wij één keer per week een uur Spaanse les aan. De Spaanse lessen zijn onder schooltijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden ondersteuning aan kinderen met taal- en gehoor stoornissen, met ASS , met ontwikkelingsproblematiek specifieke ondersteuning. Vaak met behulp van een arrangement. Uit dit arrangement kunnen externe expertise en specifieke materialen worden ingezet.

Daarnaast bieden wij extra hulp en aandacht aan leerlingen met lees- en spellingsproblemen, rekenproblemen en aan kinderen die op het gebied van welbevinden/gedrag extra ondersteuning vragen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven