IKC De Akker

P.C. Hooftlaan 200/202 7552 HE Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Schoolfoto van IKC De Akker
  • Onze schoolhond Doortje

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Akker

Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst.

Vanuit het motto spelen, bewegen en leren met plezier binnen een groene speelomgeving, geven we vorm aan de dag. Op deze manier kunnen kinderen onderwijs, opvang, sport en cultuur geïntegreerd aangeboden krijgen. Binnen ons IKC nemen wij de tijd en ruimte voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen. De methodiek BeweegWijs en de filosofie van de Vreedzame school hebben hier beiden een belangrijke rol in. De beleving en ontwikkeling van de leerlingen staan centraal. Op IKC De Akker streven we naar een goede kwaliteit van de instrumentele vaardigheden; taal, lezen en rekenen. We dagen kinderen uit, hun talenten en creativiteit te ontwikkelen. 

Trots zijn wij op ons IKC

Een Integraal Kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij IKC de Akker worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een integraal kindcentrum biedt onderwijs en kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook zorg die afhankelijk is van de behoeftes van de uw kind. Bij IKC De Akker werken wij samen met logopedisten, een gedragsspecialist, een schoolzorgondersteuner en fysiotherapeuten. Kinderen kunnen zo binnen en buiten schooltijd zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen. IKC De Akker biedt aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van zowel kinderopvang en onderwijs hiervan gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen. IKC de Akker ondersteunt de behoeftes van uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van één integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind. IKC De Akker biedt maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om je ontwikkeling verder door te laten "bewegen".

Hartelijke groet, 

Team IKC De Akker

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Plezier
  • Aandacht
  • Vertrouwen
  • Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U kunt uw kind bij IKC De Akker inschrijven voor basisonderwijs, kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang en voor de peuterspeelschool. Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven voor de basisschool of de peuterspeelschool, dan kunt u contact opnemen met de directeur van ons IKC via info@akkerhengelo.nl, om een afspraak te maken. Wilt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf of voor de buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Shari Kuipers, locatieleider Partou.

Wat kunt u in de rondleiding van ons verwachten?

U wordt uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u een rondleiding door het gebouw krijgt. In het gesprek vertellen wij over onze peuterspeelschool, de kinderopvang, onderwijs en onze partners. Uw kind kan binnen IKC De Akker naar de peuterspeelschool vanaf 2,5 jaar, naar de kinderopvang vanaf 0 jaar of naar het basisonderwijs wanneer uw kind 4 jaar wordt.  Tijdens het gesprek ontvangt u een informatiepakket met daarin onder andere een inschrijfformulier. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Als uw peuter staat ingeschreven voor de peuterspeelschool ontvangt u van Spring! Peuterspeelscholen ongeveer één maand voor de startdatum een uitnodiging. Wanneer u uw kleuter voor basisonderwijs inschrijft, ontvangt u ongeveer twee maanden voor de instroomdatum een uitnodiging om te komen wennen. Inschrijving voor kinderopvang vanaf 0 jaar gaat via onze partner Partou kinderopvang.

Toelaten van leerlingen

Ons IKC staat open voor ieder kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van ons IKC respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden ouders/verzorgers geïnformeerd over ons IKC. In dit gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde: het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van uw kind, onze identiteit en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven, de verwachtingen van de ouders en op welke wijze wij onze visie uitvoeren.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:

- Er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;

- Aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig is en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school, waar het kind staat ingeschreven, akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

- Wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is van plaatsing;

- Indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.

In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC De Akker beschikt over een peuterspeelschool.

Peuterspeelschool De Akker is onderdeel van IKC de Akker. Het team van deze locatie bestaat uit Ilona Doddema, Liza Burink, Mirjam Ramselaar, Asiye Akgul.  Ten ten tijde van het schrijven dat deze schoolgids zijn er nog twee vacatureplekken. 

Vanaf januari 2020 kunnen kinderen peuterspeelschool de Akker 8 uur per week ( 2 dagdelen) of 16 uur per week ( 4 dagdelen) bezoeken. De openingstijden staan hieronder vermeld. Wanneer u uw kind aanmeldt, kun u uw voorkeur opgeven voor de dagdelen van plaatsing.

Groep aap: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 8.30-12.30 uur

Groep tijger: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 8.30-12.30 uur

Groep leeuw: Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 8.30-12.30 uur

U kunt contact opnemen de directeur van de Akker voor een rondleiding.

Aanmelden gaat via de website van Spring!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven