De Stapsteen en de Zevensprong

Jacques Perkstraat 5 -7 7552 JR Hengelo

  • Schoolfoto van De Stapsteen en de Zevensprong
  • Schoolfoto van De Stapsteen en de Zevensprong
  • Schoolfoto van De Stapsteen en de Zevensprong
  • Schoolfoto van De Stapsteen en de Zevensprong
  • Schoolfoto van De Stapsteen en de Zevensprong

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van ons onderwijs is op de eerste plaatsnatuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid. We willen het beste onderwijsgeven: goed worden, blijven en telkens beter worden. Daartoe hebben we eenuitgebreid systeem van kwaliteitszorg ingericht op onze school. Binnen Attendizwerken we sinds enkele jaren bovendien met een auditteam, dat op gezette tijdenonze school komt doorlichten als een ‘interne kritische vriend’.  Zohouden we zelf op alle mogelijke manieren zicht op de kwaliteit van onsonderwijs en stimuleren we de verbetering van de kwaliteit ervan.

De Inspectie van het Onderwijs beschouwen wij als onze‘externe kritische vriend’. Ieder jaar  voert de Inspectie een gesprek metons bestuur en als school leveren we jaarlijks gegevens aan, zoals onzeschoolgids en onze uitstroomcijfers. Soms hebben we contact over ingewikkeldekwesties of zoeken we afstemming. Eens in de vier schooljaren, of soms vaker,wordt onze school bezocht door de Inspectie en op allerlei manieren doorgelicht. Er wordt een verslag van gemaakt en dat wordt gepubliceerd op dewebsite van de Inspectie. Hieronder staat het verslag van het meest recentebezoek aan onze school.

Terug naar boven