De Bouwsteen en het Fundament

Anna Reynvaanweg 50 7555 SG Hengelo

Schoolfoto van De Bouwsteen en het Fundament

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft met name het afgelopen halfjaar onder aansturing van de nieuwe directie belangrijke verbeteringen in de onderwijskwaliteit gerealiseerd. Het ontwikkelingsperspectief als richtlijn voor de leerroute voor een leerling, is onder leiding van de commissie voor de begeleiding ingevoerd. Het opbrengstgericht werken is voldoende zichtbaar in het onderwijsleerproces, hoewel daarbij de aantekening past dat de ene leraar daarin verder gevorderd is dan de andere. Niet alle (norm)indicatoren zijn positief beoordeeld. De evaluatie van de perspectiefplannen moet zorgvuldiger.Ook de planmatige uitvoering van het onderwijs moet beter. Deze laatste indicatoren hangen nauw samen met de wijze waarop de school haar onderwijs aantoonbaar op de individuele leerling afstemt. Daarin zijn nog veelmaatregelen noodzakelijk.Tot slot vraagt de systematische zorg voor de kwaliteit ook veel aandacht. De directie heeft daarmee een begin gemaakt, maar de resultaten van evaluaties en de vervolgmaatregelen zijn onvoldoende zichtbaar.

De Inspectie van het Onderwijs kent aan so De Bouwsteen het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek of een vierjaarsonderzoek.

Terug naar boven