Locatie Alfrink (Ond. gem. Titus Brandsma)

Semmelweisstraat 46 7555 NT Hengelo

Schoolfoto van Locatie Alfrink (Ond. gem. Titus Brandsma)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We regelen onze vervanging in eerste instantie vanuit een vaste invalpool van de Dr. Schaepmanstichting. Indien er geen invalkrachten zijn wordt er geput uit een brede B-pool. Via het mobiliteitscentrum van het Onderwijs Bureau Twente kunnen we hier een beroep op doen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden ieder kind de kans om zich optimaal te kunnen ontplooien en ontwikkelen. We bieden de kinderen een voldoende gestructureerde en rustige leeromgeving. We bieden extra zorg en uitdaging met het doel kinderen hun talenten te laten ontplooien. Er zijn kinderen die speciale begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben. We maken gebruik van extra hulp door leerkrachten, kennis en vaardigheden van IB-ers, orthopedagoog (schoolbegeleider) en door het samenwerkingsverband beschikbare middelen o.a. arrangementen, collegiale consultatie.

Binnen school is er ervaring op het gebied van:

  • Kinderen met spraak en taalproblemen in samenwerking met Kentalis
  • Hoogbegaafdheid
  • Eigen plusklas

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen...zodat per kind bekeken kan worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. In principe is een leerling met een TLV SBO / SO niet toelaatbaar.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven