Locatie Alfrink (Ond. gem. Titus Brandsma)

Semmelweisstraat 46 7555 NT Hengelo

Schoolfoto van Locatie Alfrink (Ond. gem. Titus Brandsma)

In het kort

Toelichting van de school

Door middel van dit venster willen wij u graag de mogelijkheid geven om kennis te maken met de "Katholieke Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma". De onderwijsgemeenschap bestaat uit twee locaties waar volwaardig onderwijs voor alle groepen wordt gegeven. De twee locaties bestrijken het Centrum (hoofdlocatie) en Woolder-Es (locatie Alfrink) in Hengelo (Ov).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2013 is er aan de locatie De Akker een eigen brinnummer toegekend.Hierdoor zijn de gegevens losgekoppeld van de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma.De Akker is nu als zelfstandige locatie onder brinnummer 30VC bij PO Vensters te bekijken.Dit verklaart de verandering van het leerlingenaantal.

Per 1 januari 2018 heeft locatie Alfrink een eigen pagina op PO Vensters.

Inschrijven van nieuwe leerlingen:

Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven kunt u contact opnemen met de directeur. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij u een rondleiding door het gebouw krijgt. Uw kind mag naar de PeuterSpeelSchool vanaf 2,5 jaar, naar de basisschool als uw kind 4 jaar is. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een voorlopig inschrijfformulier en informatiepakket. Wanneer u uw kleuter voor school inschrijft ontvangt u een bevestiging.

Toelaten van leerlingen:

Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving verlangen. In een intakegesprek worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de school.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:

Er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren; 

Aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig is en er geen sprake is van verhuizing. Deze    weigering geldt niet indien de directie van de school waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

Wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is van plaatsing;

Indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.

In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
31
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Nieuw MEDIA-protocol is in ontwikkeling.

Terug naar boven