Locatie Paus Joannes XXIII

Apolloplein 1 7552 VG Hengelo

Schoolfoto van Locatie Paus Joannes XXIII

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op wat de leerlingen met de hulp van ouders en ons uit zichzelf hebben weten te halen. Wij kijken niet alleen naar de citoscores. De  brede ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling als persoon vinden wij erg belangrijk.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijds resultaten worden gebruikt om (objectief) zicht te behouden op de ontwikkeling van de leerlingen en het niveau van de groep resp. school.

De resultaten worden geanalyseerd en tijdens groepsbesprekingen wordt op leerling en groepsniveau bekeken welke aanpassingen in het onderwijsleerproces nodig zijn.

Op school niveau wordt bepaald welke interventies nodig zijn op groeps- of schoolniveau om de streefdoelen te behalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens een schoolbezoek (iv.m. 4 jaarlijks bestuursonderzoek) heeft de inspecteur ons het volgende terug gegeven:

Er is een prettig schoolklimaat waar kind en leerkrachten zich veilig voelen. Er wordt duidelijk uitgelegd en er is een taakgerichte en rustige sfeer in de groepen. Het team van de Paus Joannesschool werkt en leert samen in het belang van de kinderen.

In de bijlage kunt u de terugkoppeling van de inspectie in het geheel lezen

Terug naar boven