Locatie Don Bosco

Laurastraat 3 7555 HW Hengelo

Schoolfoto van Locatie Don Bosco

In het kort

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk "Nijverheid" en heeft gemiddeld 200 leerlingen.

De aard en indeling van het schoolgebouw in combinatie met de manier van werken zorgen voor een rustig en plezier werkklimaat. Buiten hebben we de beschikking over een fraai speelterrein. Door de centrale ligging komen de leerlingen uit een ruime omgeving naar onze locatie. In een afzonderlijk gedeelte van het gebouw is er de kinderopvang en de BSO 'Don Bosco'. 

Goed onderwijs staat bij ons voorop.  Elk kind moet zich thuis voelen op school. Of, beter gezegd, veilig voelen. Daar staan we voor.

Voor Elkaar !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elke dag een beetje beter
  • Gestructureerd
  • Laag drempelig
  • Veilig positief klimaat
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer info:

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/hengelo-don-bosco

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven