IKC de Telgenkamp

Luxemburgstraat 100 7559 NB Hengelo

  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen in groep 8 hebben deelgenomen aan de Eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden in januari/februari de midden toetsen van Cito afgenomen. Deze toetsen worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit doen wij op kind-, groeps-, en schoolniveau.

Ouders ontvangen bij het rapport de grafieken waarop de voortgang/vaardigheidsgroei van kinderen te zien is. Voor ouders is zo zichtbaar welke groei het kind gemaakt heeft en ook hoe de score is ten opzichte van de rest van de leerlingen in Nederland.

De leerkracht gebruikt de analyse van de midden toets om elk kind een passend aanbod te kunnen geven voor de nieuwe periode. Aan het eind van het schooljaar zijn er de eindtoetsen die ook weer de voortgang meten. Na analyse wordt bepaald welk aanbod uw kind nodig heeft het nieuwe schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Waardering inspectie 

In de bijlage het rapport van de onderwijsinspectie van het reguliere vierjaarlijks onderzoek dat in 2013 heeft plaatsgevonden.De onderwijsinspectie heeft haar toezichtskader gewijzigd. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de onderwijsinspectie onder de kop "vernieuwd toezicht"

Uit: Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen, Inspectie van het Onderwijs  juni 2018 

Waardering Onderwijsproces:                                                        Kwaliteitszorg- en ambitie

OP1:Aanbod  voldoende  OP2: Didactisch handelen: voldoende         KA1: Kwaliteitszorg voldoende         KA2: Kwaliteitscultuur  goed 

Terug naar boven