IKC de Telgenkamp

Luxemburgstraat 100 7559 NB Hengelo

 • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
 • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
 • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
 • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
 • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Er is een interne leerkracht die verlof van leerkrachten opvangt.

Mocht het langdurig verlof betreffen dan maken we gebruik van de vervangers uit de OBT mobiliteitspoule.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school wordt er gewerkt met een breed team van specialisten ter ondersteuning van de groepsleerkrachten.

Dit team bestaat uit twee interne begeleiders, een specialist op het gebied van rekenen, ICT, kleuters, hoogbegaafdheid, identiteit, schoolopleider

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Telgenkamp wordt gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken.

Bij deze manier van werken staat het kind centraal. Dit betekent dat we: 

 • Uitgaan van het positieve van de leerling, de groep, de leerkracht en de ouders
 • Systematisch werken. De stappen zijn duidelijk en transparant. Het is betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en  waarom.
 • Doelgericht werken:  er worden doelen geformuleerd en opbrengsten geanalyseerd.
 • Kijken naar de onderwijs en opvoedbehoeften: wat heeft deze leerling of groep nodig om het gestelde doel te behalen?
 • Er een wisselwerking is: afstemming tussen onderwijs/opvoedbehoeften
 • Leerkrachten én ouders ertoe doen: gekeken wordt naar de relatie leerkracht-leerling, onderwijsondersteunend gedrag van ouders en ondersteuningsbehoeften: wat hebben deze leerkracht en ouders nodig?
 • Samenwerken met leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders om een effectieve aanpak te realiseren

Ter ondersteuning van de groepsleerkrachten hebben we diverse expertise op verschillende vakgebieden.

Er zijn twee interne begeleiders, een rekenspecialist, een specialist hoogbegaafdheid, kleuterspecialist, een schoolopleider, ICT-er

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven