IKC de Telgenkamp

Luxemburgstraat 100 7559 NB Hengelo

  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp
  • Schoolfoto van IKC de Telgenkamp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool de Telgenkamp in Hengelo.

De Telgenkamp  is een school waar we samen groeien. 

Groeien in zelfbewustzijn, leerprestaties, creativiteit, oplossingsgericht denken.

Voorwaarde is dat kinderen, team en ouders samenwerken vanuit respect en verantwoordelijkheid.

De gegevens  in dit venster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van school.

U bent van harte welkom om onze school te komen bekijken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfbewustzijn
  • creativiteit
  • geborgenheid
  • respect,verantwoordelijkheid
  • leerprestaties

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
406
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het zogenaamde vijf-gelijke-dagen model.

Dit betekent dat al onze leerlingen van de groepen 1 t/m 8 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan. 

Bij ons Integraal Kind Centrum de Telgenkamp is er de mogelijkheid voor opvang voor baby's, peuters en kleuters op 1 locatie waardoor er een soepele overgang naar groep 1 plaatsvindt.

Wij bieden:

kinderdagopvang 0-2 jarigen

peuterspeelgroepen voor 2 - 4 jarigen

Afname ochtenden, middagen, hele dagen. Tijden afgestemd op uw schoolgaande kinderen

Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur

Naschoolse opvang tot 18.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven