IKC Sint Jan

Oude Postweg 57 7557 DA Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan
  • Schoolfoto van IKC Sint Jan

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Op deze pagina's van Scholenopdekaart is veel informatie te vinden over de Sint Janschool.

Het beste beeld krijgt u natuurlijk door de school te bezoeken, we gaan graag met u in gesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Groeien
  • Plezier
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na meerdere jaren van groei gaan we nu wat achteruit in het aantal leerlingen. Gezien de geboortecijfers van de afgelopen jaren in Hengelo is dit een logisch gevolg.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Veel kinderen van de school hebben voor- en naschoolse opvang bij Kleine Beer, maar we werken ook samen met andere Hengelose kindcentra.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven