IKC 't Eimink

Johan Buziaustraat 14 7558 LA Hengelo

Welkom op IKC 't Eimink waar talent ontwikkelt

In het kort

Toelichting van de school

Waar talent ontwikkelt ...

IKC 't Eimink biedt in het hart van de Hasseler Es onderwijs dat duurzaam en toekomstproof is. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer, in kwaliteit en resultaten. Kiezen is niet eenvoudig. We informeren u graag over het onderwijs binnen onze school en wie erbij betrokken zijn om u de gelegenheid te bieden een verantwoorde keuze te maken.

Ons IKC is een integraal kindcentrum waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in een doorgaande lijn gevolgd. Daarnaast bieden we ook zorg die afhankelijk is van de behoeftes van uw kind door samen te werken met logopedisten en fysiotherapeuten. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd optimaal en in volle breedte ontwikkelen.

We zijn trots op ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de brede ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Ons IKC biedt niet alleen maatwerk op het gebied van leerstof, leertijd en leerstijl. Ouders kunnen kiezen voor zowel kinderopvang en onderwijs, maar ook voor één van beide voorzieningen. Zo ondersteunen we optimaal de behoeftes van uw kind en uw gezin. Het grote voordeel van één integraal kindcentrum is dat uw kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind, waardoor hij/zij alle ruimte krijgt om talenten optimaal tot bloei te laten komen.

Hartelijke groet namens het team van IKC 't Eimink,
Loes Peeze
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Groei
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijving op IKC 't Eimink 

Uw kind kan binnen IKC 't Eimink vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelschool of de basisonderwijs als uw kind 4 jaar wordt. Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u een afspraak maken met onze directeur, Loes Peeze. Ons telefoonnummer is 074-2780775 en het mailadres is loes.peeze@symbiohengelo.nl

U wordt uitgenodigd voor een gesprek en u krijgt een rondleiding. In het gesprek vertellen wij over de peuterspeelschool, de kinderopvang, het onderwijs en onze partners. 

Tijdens het gesprek ontvangt u een informatiepakket met onder andere een inschrijfformulier. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u per mail een inschrijfbevestiging.

Inschrijven voor de peuterspeelschool gaat via Spring! Peuterspeelscholen (Peuterspeelschool IKC 't Eimink). De inschrijfbevestiging en de uitnodiging voor de startdatum ontvangt u van Spring! Peuterspeelscholen.

Wanneer u uw kleuter voor basisonderwijs inschrijft, ontvangt u ongeveer twee maanden voor de instroomdatum de uitnodiging om te starten. De startdatum is op de 1e maandag van de maand als uw kind jarig is voor de 15e. Kinderen die na de 15e jarig zijn starten in de 3e week van de maand. 

Inschrijving voor voorschoolse opvang of bso gaat via onze partner partou kinderopvang (Vso en Bso Partou)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
536
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven