IKC 't Eimink

Johan Buziaustraat 14 7558 LA Hengelo

Welkom op IKC 't Eimink waar Talent Ontwikkelt

In het kort

Toelichting van de school

Waar talent ontwikkelt ...

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer, in kwaliteit en resultaten. Kiezen is niet eenvoudig. Om u informatie te geven om een verantwoorde keuze te maken, informeren we u graag over het onderwijs binnen onze school en wie erbij betrokken zijn.

Trots zijn wij op ons pedagogisch klimaat dat wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de brede ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Trots zijn wij op IKC 't Eimink: een Integraal Kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij IKC 't Eimink worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een integraal kindcentrum biedt onderwijs en kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook zorg die afhankelijk is van de behoeftes van de uw kind. Bij IKC 't Eimink werken wij samen met logopedisten en fysiotherapeuten. Kinderen kunnen zo binnen en buiten schooltijd zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen. 

IKC 't Eimink biedt aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van zowel kinderopvang en onderwijs hiervan gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen. IKC 't Eimink ondersteunt de behoeftes van uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van één integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind. IKC 't Eimink biedt maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om talenten optimaal tot bloei te laten komen.

Hartelijke groet, 

Team IKC 't Eimink 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Integraal Kind Centrum
 • Themagericht werken
 • Effectief Onderwijs
 • Staan voor onze Opbrengsten
 • Het Kind en Talenten Centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijving op IKC 't Eimink (Integraal Kind Centrum)

U kunt uw kind bij IKC 't Eimink inschrijven voor basisonderwijs en peuterspeelschool. Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Wendy Steenbeeke en een afspraak maken. U wordt uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u een rondleiding door het gebouw krijgt. In het gesprek vertellen wij over peuterspeelschool, kinderopvang, onderwijs en onze partners. Uw kind kan binnen IKC 't Eimink naar de peuterspeelschool vanaf 2,5 jaar, kinderopvang (via Smallsteps kinderopvang) of basisonderwijs als uw kind 4 jaar wordt.  

Tijdens het gesprek ontvangt u een informatiepakket met daarin onder andere een inschrijfformulier. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u per mail een bevestiging van de inschrijving.

Als uw peuter staat ingeschreven voor de peuterspeelschool ontvangt u van Spring! Peuterspeelscholen ongeveer één maand voor de startdatum de uitnodiging.

Wanneer u uw kleuter voor basisonderwijs inschrijft, ontvangt u ongeveer twee maanden voor de instroomdatum de uitnodiging om te starten op de 1e woensdag van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt. Ouders worden die ochtend met koffie ontvangen en kunnen met elkaar kennis maken.

Inschrijving voor kinderopvang van 2,5 jaar gaat via onze partner Smallsteps kinderopvang.

Toelaten van leerlingen

Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • de ontwikkeling van het kind;
 • de katholieke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
 • de verwachtingen van de ouders.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:

 • er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;
 • aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig is en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school, waar het kind staat ingeschreven, akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

 • wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is van plaatsing;
 • indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.
 • In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
407
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven