IKC 't Eimink

Johan Buziaustraat 14 7558 LA Hengelo

Welkom op IKC 't Eimink waar talent ontwikkelt

In het kort

Toelichting van de school

IKC ‘t Eimink  waar talent ontwikkelt!

Onze school is te vinden in het hart van de Hasseler Es en biedt onderwijs dat duurzaam en toekomstproof is voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. De leerling populatie op onze school is divers en is een afspiegeling van de maatschappij. Er wordt aandacht geschonken aan verschillende geloven en culturen. In schooljaar 2021-2022 is de school gefuseerd met IKC de Borgh. Hierdoor is het leerlingenaantal gegroeid naar 570 leerlingen. In dat schooljaar is er ook wisseling geweest in directie, intern begeleider en personeel. De formatie ging van 16 groepen naar 24 groepen. Deze veranderingen hebben gezorgd voor een nieuwe dynamiek. Vanaf schooljaar 2022-2023 is de rust teruggekeerd zodat we samen verder kunnen bouwen aan de ontwikkelingen en kwaliteit van de school. Ons IKC is een integraal kind Centrum waarin samengewerkt wordt met externe partners. Dit doen wij vanuit één visie, één team en één plan. Peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd. Daarnaast bieden we aanvullende (zorg)ondersteuning die afhankelijk is van de behoeften van uw kind door samen te werken met logopedisten en fysiotherapeuten. Kinderen krijgen demogelijkheid om zich zowel binnen als buiten schooltijd zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We zijn trots op het pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Wij werken volgens het Positive Behavior System (PBS). Hierbij gaan we uit van het positieve gedrag, formuleren we heldere gedragsafspraken met de kinderen en spreken wij als team dezelfde taal. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de brede ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Hartelijke groet namens het team van IKC 't Eimink,
Loes Peeze
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Groei
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijving op IKC 't Eimink 

Uw kind kan binnen IKC 't Eimink vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelschool of de basisonderwijs als uw kind 4 jaar wordt. Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u een afspraak maken met onze directeur, Loes Peeze. Ons telefoonnummer is 074-2780775 en het mailadres is loes.peeze@symbiohengelo.nl

U wordt uitgenodigd voor een gesprek en u krijgt een rondleiding. In het gesprek vertellen wij over de peuterspeelschool, de kinderopvang, het onderwijs en onze partners. 

Tijdens het gesprek ontvangt u een informatiepakket met onder andere een inschrijfformulier. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u per mail een inschrijfbevestiging.

Inschrijven voor de peuterspeelschool gaat via Spring! Peuterspeelscholen (Peuterspeelschool IKC 't Eimink). De inschrijfbevestiging en de uitnodiging voor de startdatum ontvangt u van Spring! Peuterspeelscholen.

Wanneer u uw kleuter voor basisonderwijs inschrijft, ontvangt u ongeveer twee maanden voor de instroomdatum de uitnodiging om te starten. De startdatum is op de 1e maandag van de maand als uw kind jarig is voor de 15e. Kinderen die na de 15e jarig zijn starten in de 3e week van de maand. 

Inschrijving voor voorschoolse opvang of bso gaat via onze partner partou kinderopvang (Vso en Bso Partou)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven