OBS Rozengaardsweide

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo (Gelderland)

  • Samenwerken brengt je verder. Nu maar ook in de toekomst.
  • Bewegen is belangrijk, heel gezond en goed voor iedereen!
  • We zitten samen op school, we hoeven niet allemaal vrienden van elkaar te zijn, maar we zijn wel klasgenoten.
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen laptop van school.
  • Knutselwerkjes, tekeningen, lieve kaartjes en brieven voor de bewoners van het plaatselijke verzorgingstehuis tijdens de Corona tijd.

Het team

Toelichting van de school

Op Rozengaardsweide zijn er weinig wisselingen van personeel.
Dit heeft voor de kinderen als groot voordeel dat zij weten waar ze aan toe zijn. Men kent elkaar, kinderen worden gezien.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via onze stichting zijn wij aangesloten bij de IJsselpool. Dit is een invalpool die is opgezet in samenwerking met enkele besturen in de regio. 
Binnen deze pool hebben wij een eigen stamschoolleerkracht die de school goed kent en als eerste wordt ingezet bij langdurige vervanging.
Ook vallen de eigen leerkrachten regelmatig in op de eigen school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In samenwerking met de gemeente Bronckhorst (combi-functie) hebben wij voor de bovenbouwgroepen een vaste gymleerkracht.

Een vrijwilligster van de muziekvereniging geeft de kinderen van groep 4 iedere week muziekles.

Een vakdocent van de muziekschool geeft de kinderen van groep 5/6 iedere week muziekles.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groep 1/2 werken we alle dagen, de gehele dag aan een vast thema. In dit thema komen spelenderwijs alle voorbereidende vakken aan bod.

De groep is in het begin van het schooljaar klein, ongeveer 17-19 leerlingen. In de loop van het schooljaar loopt dit aantal op door de instroom. Daarom zorgen we altijd voor extra handen in deze groep in de vorm van een stagiaire onderwijsassistent en/of Pabo student. Mocht de groep boven de 30 uitkomen dan zetten we een gediplomeerde onderwijsassistent in.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

OBS Rozengaardsweide werkt met het 5 gelijke dagen model.
Dit betekent dat we iedere dag van 8.30-14.00 uur naar school gaan.

Iedere dag begint met een inloop ( van 8.20-8.30 uur)
Iedere ochtend werkt de hele school aan de cognitieve basisvakken.
Iedere middag is er tijd voor Wereldoriëntatie, kunst en cultuur en/of bewegingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 (13) jaar.

OBS Rozengaardsweide is er voor alle leerlingen van Hengelo (Gld) en omgeving. Wij zijn een reguliere basisschool. De school doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte(n) van de leerlingen.
Het belang van alle leerlingen wordt hierbij voor ogen gehouden. We zijn optimistisch met respect voor de grenzen van onze kwalificaties.
Samen met de intern begeleider kijken de leerkrachten en ouders naar de beste begeleiding voor kinderen die met een hulpplan werken. Goede, tijdige communicatie met ouders vinden we daarbij essentieel. School en thuis werken schouder aan schouder, waardoor de leerling optimaal profiteert. 

In het ondersteuningsprofiel is in beeld gebracht welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Hierbij maken we gebruik van  een ondersteuningsteam. Dit team bestaat - naast ouders en de leerkracht  - minimaal uit de intern begeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen ook de schoolmaatschappelijk werkende en/of de jeugdverpleegkundige betrokken worden. Hoe de ondersteuning bij ons op school is georganiseerd, hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsplan.

  • Voor de cognitief meer begaafde leerlingen hebben wij middels de Eureka! klas beleid ontwikkeld.
  • Voor dyslectische leerlingen gebruiken wij een duidelijk 'dyslexie volg' document. Is er bij een leerling dyslexie vastgesteld of hebben we een vermoeden van dyslexie dan gebruiken we 'Into words' als digitale ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven