OBS Rozengaardsweide

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo (Gelderland)

  • Samen spelen en leren vinden we belangrijk
  • Kinderen leren al jong zelf een keuze te maken
  • Door samen te leren leer je meer!
  • Ook tussendoor even bewegen, zo doen we weer energie op
  • Iedereen krijgt de aandacht die hij/zij nodig heeft

In het kort

Toelichting van de school

Samen spelen, leren en ontwikkelen staan centraal op OBS Rozengaardsweide.
'Lekker in je vel zitten' hangt als een paraplu boven al onze uitgangspunten. Wij zijn een Kanjerschool.

We besteden op de ochtenden veel tijd aan de basisvakken rekenen, lezen, taal en schrijven/spelling. Rust en structuur zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Na de lunch werken we met de gehele school in thema's. In deze thema's komen alle andere vakgebieden aan de orde. Kinderen leren zelf na te denken, verbanden te leggen en geleerde zaken toe te passen.

Missie van de school: 'Iedereen groeit en bloeit op Rozengaardsweide!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar niet apart maar samen
  • Positieve sfeer: Kanjerschool
  • Zelfstandigheid / samenwerken
  • Kind in zijn kracht zetten
  • Dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt rond de 90 leerlingen.
Voor onze school betekent dit dat we werken met 4 combinatiegroepen.

In iedere groep zitten ongeveer 20-25 leerlingen. Groot voordeel is dat de kinderen les krijgen in een kleine groep. De leerkrachten hebben op deze wijze intensief contact en kunnen snel goede feedback geven. De kinderen leren al jong zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht.

Voor de leerkrachten betekent dit dat zij een goed inzicht hebben in de leerlijnen, snel kunnen schakelen. 
Als school hebben we onderling duidelijke afspraken gemaakt hoe we de lessen organiseren. De kinderen ervaren op deze wijze duidelijkheid en structuur.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op woensdag en vrijdag is er logopedie mogelijk op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven