Basisschool De Leer

Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De enquête leerlingtevredenheid schooljaar 2022-2023 is anoniem ingevuld door leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Wij zijn heel tevreden met de mooie uitslag.

De school krijgt voor veiligheid als rapportcijfer een 8,7. De school krijg voor 'het naar de zin hebben' als rapportcijfer een 8,2. Dat zien wij als een mooie waardering van de leerlingen voor onze daltonschool. We zijn trots op het resultaat van de leerlingenenquête maar ondernemen ook zeker actie. Zo worden de uitslagen van de vragenlijsten met het team en de MR besproken. In de groepen 6, 7 en 8 wordt de eigen uitslag 'Schoolklimaat en veiligheid' met de groep besproken. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid om actiepunten te formuleren (eigenaarschap dalton). De leerlingtevredenheid is onderdeel van de bespreking met de leerlingenraad. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouderenquête 2022-2023 is ingevuld door 54 personen. Fijn dat ouders/verzorgers de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. De totale uitslag van het onderzoek is zeer positief.

Hoewel de gemiddelde tevredenheid is beoordeeld met mooie voldoendes blijven wij ons uiterste best doen om de tevredenheid van onze ouders te behouden en waar mogelijk positief aan te scherpen. Mocht u hier vragen/opmerkingen of aanbevelingen hebben dan mag u deze altijd delen via a.boll@pro8.nu.

Als rapportcijfer krijgen we gemiddeld een 8,3. Een zeer mooie waardering voor het onderwijs op De Leer.

Binnen het team en de medezeggenschapsraad worden de resultaten van het onderzoek besproken.

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven