Basisschool De Leer

Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête leerlingtevredenheid is anoniem ingevuld door leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Wij zijn heel tevreden met de mooie uitslag.

De school krijgt als rapportcijfer een 8,2. Dat zien wij als een mooie waardering van de leerlingen voor onze daltonschool. We zijn trots op het resultaat van de leerlingenenquête maar ondernemen ook zeker actie. Zo worden de documenten 'Schoolklimaat en veiligheid' en 'Monitoring sociale veiligheid' met het team en de MR besproken. In de groepen 6, 7 en 8 wordt de eigen uitslag 'Schoolklimaat en veiligheid' met de groep besproken. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid om actiepunten te formuleren (eigenaarschap Dalton). De leerlingtevredenheid is onderdeel van de bespreking met de leerlingenraad. 

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête 2021-2022 is ingevuld door 92 personen. Fijn dat ouders/verzorgers de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. De totale uitslag van het onderzoek is zeer positief.

De vragen 'In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?' en 'Hoe veilig voelt uw kind zich op school?' worden beiden met een 9,0 beoordeeld. We zijn zeer trots op dit resultaat. Plezier op school en een veilig gevoel zijn de basisvoorwaarden om tot leren te komen.

Hoewel de gemiddelde tevredenheid is beoordeeld met mooie voldoendes tussen 7,9 en 9,0 blijven wij ons uiterste best doen om de tevredenheid van onze ouders te behouden en waar mogelijk positief aan te scherpen. Mocht u hier vragen/opmerkingen of aanbevelingen hebben dan mag u deze altijd delen via a.boll@pro8.nu.

Als rapportcijfer krijgen we gemiddeld een 8,5. Een zeer mooie waardering voor het onderwijs op De Leer.

Binnen het team en de medezeggenschapsraad worden de resultaten van het onderzoek besproken.

 

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven