Basisschool De Leer

Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer

Het team

Toelichting van de school

Helaas geeft deze statistiek geen juist beeld van ons personeelsbestand omdat om administratieve redenen bovenschools personeel is opgenomen in ons personeelsbestand. Dit wordt t.z.t. aangepast door ons bestuur.

De leeftijd van ons school team is goed verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte of verlof maken wij gebruik van vervanging uit het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken bij voorkeur in leerstofjaarklassen. Het kan echter mogelijk zijn dat er combinatieklassen gevormd worden. Op De Leer vinden we het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau werken, hetzij in de eigen groep, maar mogelijk ook in een andere groep.        

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met het 5-gelijkedagenrooster. Alle groepen starten 's morgens om 8.30 uur na de inloop en we eindigen de schooldag om 14.00 uur.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met het 5-gelijkedagenrooster. Alle groepen starten 's morgens om 8.30 uur na de inloop en we eindigen de schooldag om 14.00 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor de expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij Slim Beleid geformuleerd en maken wij gebruik van de Micado groep.

Voor leerlingen met dyslexie hebben wij de beschikking over het programma Textaid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven