Basisschool De Leer

Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland)

  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer
  • Schoolfoto van Basisschool De Leer

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Leer is een gecertificeerde daltonbasisschool. We werken vanuit de volgende daltonprincipes:

- verantwoordelijkheid

- zelfstandig werken

- samenwerken

- effectiviteit en doelmatigheid

- reflectie

Wij staan voor goed basisonderwijs in een uitdagende leeromgeving, waarbij we kijken naar kansen en mogelijkheden van onze leerlingen. Ieder kind mag er zijn en is uniek in zijn ontwikkeling. De onderwijsbehoeften van het kind staan bij ons centraal. Ons uitgangspunt is: vertrouwen in de kracht van ieder kind. We werken structureel aan een goed pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig en vertrouwd voelt. We bereiken dit onder andere door het bieden van vaste structuren met duidelijke afspraken. De school heeft een rustige, open uitstraling. Alle betrokkenen gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om. Wij vormen een partnerschap met ouders bij de begeleiding van kinderen op school. Onze ondersteuning is systematisch en transparant georganiseerd. Het mooiste beeld van onze school krijgt u door gewoon eens binnen te lopen. Daltonbasisschool De Leer, 8 stevige treden op weg naar de toekomst! VAN HARTE WELKOM!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Zelfstandig werken
  • Samenwerkend leren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school bevindt zich in een regio die te maken heeft met forse krimp. Wij zijn er trots op dat wij ons leerlingenaantal, ondanks dit gegeven, op peil houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie over voorschoolse opvang kijk op: www.basisschooldeleer.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven