Stadhouder WIllem III-school

Sandelingenstraat 17 3342 BL Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van Stadhouder WIllem III-school
  • Schoolfoto van Stadhouder WIllem III-school
  • Schoolfoto van Stadhouder WIllem III-school

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Stadhouder Willem III-school.

Wij zijn een reformatorische basisschool. Dit betekent dat we lesgeven vanuit de missie: Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor het kind. We baseren ons onderwijs op de Bijbel zoals samengevat in de Drie formulieren van Enigheid. <span style="line-height:1.5;">De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten van onze school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. </span>

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Professioneel
  • Liefdevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven