Willem de Zwijgerschool

Graaf Willemlaan 20 3341 CE Hendrik-Ido-Ambacht

Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Willem de Zwijgerschool. Wij zijn een reformatorische basisschoolschool. Dit betekent dat we Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor het kind willen geven, zoals samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

De feitelijke gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Professioneel
  • Liefdevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de Willem de Zwijgerschool op bestuurlijk niveau gefuseerd met de Koningin Wilhelminaschool. Dit verklaart de stijging van het leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
413
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven