Willem de Zwijgerschool

IJdenhove 238 3341 RL Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Willem de Zwijgerschool. Wij zijn een reformatorische basisschoolschool. Dit betekent dat we Bijbelgetrouwe vorming en toerusting met oog voor het kind willen geven.

De feitelijke gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Professioneel
  • Liefdevol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven