Jenaplanschool De Klimboom

Druivengaarde 5 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

Schoolfoto van Jenaplanschool De Klimboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Mooie resultaten, al hoewel wij de basis van Cito te smal vinden om een goed oordeel te kunnen vellen over een school.

We pretenderen toch veel meer te doen dan rekenen en taal. Wereldoriëntatie is juist het hart van de school. Rekenen en taal staan daar ten dienste van.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het beeld van 70% naar havo/vwo klopt wel. We hebben een redelijke grote belangstelling voor het gymnasium, dat hier bij het VWO geteld wordt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij elk inspectiebezoek hebben we discussie over de cijfers. De inspectie werkt graag met gemiddelden over de groepen. Wij hebben het over een hoeveelheid individuele uitslagen. Ook het centraal plaatsen van o.a. wereldoriëntatie t.ov. rekenen en taal lokt de nodige discussie uit.

Terug naar boven