SOL De Watervlinder

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

  • Kleuters hebben een eigen speelplein
  • Aan de instructietafel worden kinderen individueel geholpen.
  • Kinderen werken tijdens de lessen met tablets.
  • Het schoolplein is thematisch ingericht.
  • Spelend leren staat voorop.

Het team

Toelichting van de school

De Watervlinder kent een professioneel team waar enthousiaste leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken om eigentijds onderwijs te geven aan de leerlingen op onze school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en daar waar nodig laten we ons ondersteunen door extern deskundigen. De school zet sterk in op hoogwaardige (team)scholing, aansluitend bij het meerjarig kwaliteitsbeleid. De uitslagen in de tevredenheidspeilingen onder ouders en leerlingen geven aan dat ons beleid zeer wordt gewaardeerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De kinderen werken binnen hun eigen groep onder begeleiding van de groepsleerkracht. Bij afwezigheid van de eigen leerkracht streven wij ernaar om de kinderen binnen de eigen groep op te vangen onder begeleiding van een invalleerkracht. Het welbevinden in de groep en de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen is op deze manier gegarandeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie SOP rapportage

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven