SOL De Watervlinder

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

 • Kleuters hebben een eigen speelplein
 • Aan de instructietafel worden kinderen individueel geholpen.
 • Kinderen werken tijdens de lessen met tablets.
 • Het schoolplein is thematisch ingericht.
 • Spelend leren staat voorop.

In het kort

Toelichting van de school

SOL De Watervlinder is gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De school ligt in de nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Deze wijk, bestaande uit ongeveer 4500 woningen, ligt tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in. Het is een bijzondere wijk waar veel aandacht is besteed aan architectuur, duurzaam bouwen en een duurzame inrichting van de woonomgeving. Onze SOL staat in het midden van de wijk.

De naam SOL heeft in diverse talen meerdere betekenissen zoals zon, aarde, basis, vrede. Het staat tevens voor de afkorting van Speel-, Ontwikkel-, Leerplein. Wij willen kinderen vanuit een stevige basis tot volledige bloei laten komen. Het onderwijs en de opvang willen wij daarom zoveel mogelijk afstemmen op het individuele kind. Leren omgaan met verschillen, respect hebben voor elkaar en samenwerken zijn binnen onze school belangrijke punten.    

SOL De Watervlinder biedt een gestructureerde, sfeervolle  en veilige  leeromgeving aan waarin leren en plezier hand in hand gaan. We zijn een Speel-, Ontwikkel-, Leerplein waar iedereen meetelt en meedoet op zijn eigen niveau en we bieden een sfeer waarbinnen kinderen, ouders en professionals zich veilig, prettig en geaccepteerd voelen.

Kortom: Op SOL De Watervlinder is het onderwijs en de opvang adaptief , want ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier.   

SOL De Watervlinder is een lerende organisatie met een persoonlijk karakter. Op basis van een goede balans tussen het sociale en cognitieve component  bieden we kwalitatief hoog hedendaags onderwijs en opvang ten behoeve van alle kinderen. SOL De Watervlinder is een co-creatie tussen Kinderopvang Ambacht en obs De Waterlelie. Sinds augustus 2017 biedt SOL De Watervlinder onderwijs en opvang geïntegreerd aan voor kinderen van 0-13 jaar. Er wordt gewerkt vanuit: ·       

 • één organisatie
 • één leiding
 • één team 
 • één missie en visie
 • integratie van onderwijs en opvang
 • één communicatielijn met ouders
 • één kindvolgsysteem
 • één begroting

Binnen SOL De Watervlinder ondersteunen we kinderen in hun ontwikkeling naar een succesvolle, zelfsturende persoonlijkheid. In verbinding met zichzelf, met elkaar en met de omgeving groeien onze kinderen uit naar persoonlijkheden die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij van de 21ste eeuw.

U bent altijd welkom op SOL De Watervlinder voor een informatief gesprek en een rondleiding . U kunt telefonisch of via de e-mail een afspraak maken.

Namens het team van SOL De Watervlinder,
Ruben van der Steen
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • ononderbroken leerlijn
 • professionele leergemeenschap
 • emotionele veiligheid
 • excellente medewerker
 • educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SOL De Watervlinder is gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De school ligt in de nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Deze wijk, waar in de periode 2000-2010 ongeveer 4500 woningen zijn gerealiseerd, ligt tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in. Het is een bijzondere wijk waar veel aandacht is besteed aan architectuur, duurzaam bouwen en een duurzame inrichting van de woonomgeving. De school staat in het midden van de wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
782
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven