SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

Jan Wissenslaan 9 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
  • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Voor u ligt de SOLgids van SOL Villa Ambacht van 2020-2021. In deze gids leest u alles over ons SOL. SOL Villa Ambacht biedt een veilige, sfeervolle en gestructureerde omgeving, waarin spelen, leren en plezier hand in hand gaan. We zijn een Dalton speel-ontwikkel-leerplein waar iedereen meetelt en waar ieder kind meedoet op zijn of haar eigen niveau. In onze missie en visie staan de 5 O’s als uitgangspunt: onderwijs, opvang, ontspanning, opvoeding en ouders. Deze uitgangspunten vormen samen met onze kernwaarden de basis van waaruit wij werken. Het middelpunt is het kind, daar omheen creëren we een omgeving waarin het kind de beste ontwikkelkansen krijgt aangeboden. De naam SOL heeft in diverse talen meerdere betekenissen zoals zon, aarde, basis, vrede. Voor ons de ingrediënten om te kunnen groeien en ontwikkelen. De begeleiding door ons personeel zien we als het water dat per kind gedoseerd wordt omdat ieder kind uniek is. Zo bieden we ieder kind alle kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. We stemmen het aanbod af op het ritme en de ontwikkelbehoeften van het kind. We noemen dit maatwerk per kind. Spelen, ontwikkelen en leren zijn gedurende de dag, de week en het jaar op elkaar afgestemd in het belang van het kind. Ouders worden betrokken bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Er wordt gewerkt vanuit één missie, één (pedagogische) visie en met één team. Zo ontwikkelt het kind zich optimaal. Het belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen is ‘gezien’ worden. Wanneer je naar kinderen kijkt en hen echt ‘ziet’, zullen zij zich competent voelen. Doordat kinderen echte aandacht krijgen zullen zij groeien in hun ontwikkeling. Het begint bij de visie: Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Wanneer een kind vanuit die eigen behoeften speelt of leert en zelf zicht heeft op zijn eigen doelen zal hij eigenaar worden van zijn eigen leerproces. Immers, iedereen die eigenaar is van zijn eigen leerproces kan het beste uit zichzelf halen! Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Kinderen worden op SOL Villa Ambacht zo begeleid dat zij zicht krijgen op de doelen die zij willen en kunnen halen. Zo creëren we optimale ontwikkelkansen. Om deze kwaliteit te kunnen realiseren werken we vanuit de daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit en differentiatie. Deze principes maken dat we een duidelijke structuur bieden in de groepen en duidelijk zijn in wat wij van de kinderen verwachten. Zo werken we aan een speel-, leer- en werkomgeving waarin het kind zich veilig voelt en waarin het zich, binnen zijn persoonlijke mogelijkheden, optimaal kan ontwikkelen. Om optimale ontwikkelkansen, hoogwaardige opvang en onderwijs te bieden aan onze kinderen, vergroten onze teamleden structureel hun kennis en vaardigheden. De daltonvisie van ons speel-ontwikkel-leerplein ziet u terug in allerlei aspecten in de dagelijkse praktijk. Van kinderraad tot mediatoren. Van doelenwerk tot spelen en werken in units. Al deze werkvormen en activiteiten ondersteunen onze daltonvisie. Het daltongehalte van ons SOL ziet u zeker niet alleen in deze activiteiten maar vooral in de daltoncultuur binnen onze organisatie.   

Namens het team van SOL Villa Ambacht
Anita Kleinjan-van Son, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek!
  • Dalton Kernwaarden
  • Betekenisvol spelen en leren
  • Vreedzame school en opvang
  • Gezonde school en opvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven