SOL Admiraal- Krommeweg

Admiraal de Ruyterlaan 1 3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg

Het team

Toelichting van de school

SOL Admiraal - Krommeweg kent een professioneel team waar enthousiaste leerkrachten samenwerken om eigentijds onderwijs te geven aan de leerlingen op onze school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en daar waar nodig laten we ons ondersteunen door extern deskundigen. De school zet sterk in op hoogwaardige (team)scholing, aansluitend bij het meerjarig kwaliteitsbeleid. De uitslagen in de tevredenheidspeilingen onder ouders en leerlingen geven aan dat ons beleid zeer wordt gewaardeerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op SOL Admiraal en SOL Krommeweg wordt gewerkt met vaste invalleerkrachten die een onderwijsbevoegdheid hebben. Bij afwezigheid van de eigen leerkracht streven wij ernaar om de kinderen binnen de eigen groep op te vangen onder begeleiding van een invalleerkracht. Het welbevinden in de groep en de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen is op deze manier gegarandeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op SOL Admiraal Krommeweg beschikken wij over een eigen theater, Het BronTheater, waarin de culturele activiteiten tot uiting/uitvoering komen. De cultuurcoördinator organiseert jaarlijks diverse culturele activiteiten voor alle groepen. Ook kinderen met een nadrukkelijke behoefte zich op dit vlak door te ontwikkelen worden tegemoetgekomen, door middel van deelname aan het jaarlijkse culturele evenement Bron van Talent.

Op SOL Admiraal Krommeweg beschikken wij over een hoogbegaafdenspecialist en krijgen onze cognitief hoog- en meerbegaafde kinderen les in de een groep met gelijkgestemden (peers), genaamd De Bronderzoekers.

Een speciaal opgeleide leerkracht op het gebied van Snappet begeleidt de leerkrachten met behulp van het juiste gebruik.

Er wordt actief aandacht besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden en de uitgangspunten van STEAM (science, technology, engineering, arts, mathmatics).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven