SOL Admiraal- Krommeweg

Admiraal de Ruyterlaan 1 3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg
  • Schoolfoto van SOL Admiraal- Krommeweg

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SOL Admiraal-Krommeweg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor u ligt de schoolgids van SOL Admiraal-Krommeweg van 2020-2021. In deze gids leest u alles over SOL Admiraal en SOL Krommeweg. SOL betekent Speel-Ontwikkel-Leerplein. Op iedere SOL zijn kinderen van 0-14 jaar welkom. In onze missie en visie staan de 5 O's als uitgangspunt: onderwijs, opvang, ontspanning, opvoeding en ouders. Deze uitgangspunten vormen samen met onze kernwaarden de basis vanuit waar wij werken. SOL Admiraal en SOL Krommeweg zijn eigentijdse en sfeervolle leerpleinen met een goed en gestructureerd aanbod. Het verwerven van noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormt de basis. Daarnaast vinden wij het van belang de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit van het kind te ontwikkelen. De stimulatie en het enthousiasme die in deze van de pedagogisch medewerker en/of  leerkracht uitgaan, zijn heel belangrijk. Op de beide SOLs  wordt gewerkt vanuit één visie en een aantal belangrijke uitgangspunten. Zowel SOL Admiraal als SOL Krommeweg bieden een multidimensionaal aanbod . Een multidimensionaal aanbod zorgt voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind, zodat het op vele vlakken de mogelijkheid krijgt te groeien. Dit gebeurt op gebied van sport, cultuur, techniek, muziek, met optimale cognitieve prestaties en religie met veel persoonlijke aandacht.

Op onze leerpleinen is uw kind de basis, op SOL Admiraal en SOL Krommeweg staat het kind centraal. Onze aanpak is er dan ook volledig op gericht om voor ieder kind de meest optimale kansen en mogelijkheden te creëren. We vinden het van groot belang om ieder kind als een uniek persoon te beschouwen en dat we er alles aan doen om elk kind écht te leren kennen, want op onze SOL is een kind eerst een kind en dan pas een leerling. Even belangrijk is het dat kinderen veel plezier hebben en dat ze zich veilig voelen bij ons, want juist dat stuk plezier en gevoel van veiligheid leidt weer tot optimale ontwikkelkansen. Daarom investeren we bijvoorbeeld veel in sport en cultuur. Onze SOLs staan bekend als leerpleinen waar van alles gebeurt, waar het bruist van de energie. Uiteraard ligt er altijd nadrukkelijk accent op de cognitieve ontwikkeling, maar we verliezen daarbij nooit de minstens zo belangrijke ontwikkelingen op sociaal, creatief of sportief vlak uit het oog.

Op onze speel -ontwikkel-leerpleinen is uw kind basis.

Wouter de Roon

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief, modern onderwijs
  • Zorg en aandacht
  • Rust en veiligheid
  • Sport en beweging
  • Kunst en cultuur.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SOL Admiraal en SOL Krommeweg zijn gesitueerd in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen Kinderopvang Ambacht en openbare basisschool De Bron.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
585
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven