Christelijk IKC De Meander

Witte de Withstraat 46 3342 TW Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Meander
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Meander

In het kort

Toelichting van de school

Op ons Integraal Christelijk Kindcentrum De Meander worden kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één visie door één team begeleid op een adaptieve wijze  en dat betekent dat er tegemoet gekomen wordt aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek, maar komt pas volledig tot ontplooiing te midden van anderen. We proberen een veilige ontwikkelomgeving te creëren voor alle kinderen met behulp van de gedragsafspraken, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers en om zelf rolmodel te zijn. Er zijn zes gedragsafspraken met ieder een eigen kleur: blauw, oranje, rood, geel, groen en paars! Zo is het duidelijk wat we van elkaar verwachten en daarbij proberen we de kinderen vooral positief te benaderen door te benadrukken wat zij allemaal goed doen. Zo ontstaat er een prettige sfeer waarin kinderen complimenten ontvangen en deze ook naar elkaar uitspreken. Wij gaan ervan uit dat kinderen het prettig vinden om te weten wat hen die dag te wachten staat, omdat dat hen rust geeft en daarom is voorspelbaarheid op ons Kindcentrum belangrijk.

Meer informatie kunt u op onze website vinden, maar u bent ook altijd welkom voor een bezoekje aan ons Kindcentrum.

Caroline Scheurwater - directeur onderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind staat centraal
  • Goede samenwerking met ouders
  • Veilig Pedagogisch Klimaat
  • Doorgaande ontwikkelingslijnen
  • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum De Meander biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang en onderwijs in één gebouw. De kinderen worden begeleid in hun ontwikkeling door één team vanuit één visie. De doorgaande lijn is zo gegarandeerd en door de nauwe samenwerking voelen kinderen zich veilig en geborgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven